back to home dude

2 Cars Race

2 Cars Race

over 2 Cars Race

2 Cars Race is een uitdagend behendigheidsspelletje waarin je twee auto's tegelijk moet besturen. Help het rode autootje en het blauwe autootje alle barrières op de weg te ontwijken door van rijbaan te wisselen. Je moet ook alle rode en blauwe muntjes pakken. Als je een barrière raakt of een muntje mist met een van de auto's dan ben je af. Hoe lang kun jij blijven rijden?