back to home dude

Appel Eter

Appel Eter

over Appel Eter

Eet met je groene appel alle rode appels op omde gouden appel te voorschijn te halen. Zodra je de gouden appel eet, ga je naar het volgende level. Je mag geen obstakels aanraken en je appel kan bij veel snelheid ook doorrollen! Klik na afloop op Submit Score om je score aan de highscorelijst toe te voegen.