back to home dude

Build & Destroy Live

Build & Destroy Live

over Build & Destroy Live

Kies het juiste wapen en probeer de toren van de vijand totaal te vernietigen. Let intussen goed op dat je je eigen toren verdedigt en herbouwt.