back to home dude

Circles: The Game

Circles: The Game

over Circles: The Game

Circles: The Game is een leuk brainteaser spelletje. Je moet met jouw cirkel de andere cirkel met dezelfde kleur bereiken. Raak de rode cirkels niet aan. De cirkels worden groter of kleiner wanneer je beweegt.