back to home dude

Jumping Thief

Jumping Thief

over Jumping Thief

Help dit personage zo ver mogelijk te rennen door op de juiste momenten te springen! Let erop dat je niet in de afgrond valt of het plafond raakt, anders moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Denk je dat jij de hoogst score kunt halen?