back to home dude

Knight Slider

Knight Slider

over Knight Slider

In dit spelletje kun je niet zelf bewegen, maar je kunt de omgeving wel laten bewegen! Draai het veld en je zult zien dat je zelf ook van plaats verschuift. Zorg ervoor dat je allereerst bij de sleutel uitkomt en daarna bij het slot. Alleen dan kun je het level uitspelen.