back to home dude

Mahjong Jong

Mahjong Jong

over Mahjong Jong

Laten we een klassiek en tijdloze parel spelen. Mahjong. Een spel dat al eeuwen wordt gespeeld door heel Azië. Nu is het aan ons om te laten zien wat we kunnen. Zie je al die mooie tegeltjes? Verbind dezelfde stenen met elkaar in een zo klein mogelijk aantal beurten. Hoe eerder, hoe beter. Komt het niet helemaal uit? Ruim dan eerst een paar andere stenen op. Dit geeft vaak een heel ander perspectief!