back to home dude

Mahjong World

Mahjong World

over Mahjong World

Kies de vorm die je wilt spelen en maak paren van dezelfde stenen. Stenen moeten aan minimaal een kant vrij liggen en er mogen geen stenen bovenop liggen.