back to home dude

Rampage Rex

Rampage Rex

over Rampage Rex

Rex heeft genoeg van al die musea en dus besluit hij om alle kunstwerken te vernielen! Pas wel op dat niemand je ziet, anders moet je weer opnieuw beginnen! Kun jij in elk level een gouden ei verdienen?