back to home dude

Scarecrow vs Pumpkin

Scarecrow vs Pumpkin

over Scarecrow vs Pumpkin

Richt je pijl en boog en schiet de pompoenen kapot. Probeer zo min mogelijk pijlen te verspillen, dus zorg dat je goed richt en de juiste snelheid aanneemt.