back to home dude

Undead Highway

Undead Highway

over Undead Highway

Probeer het veilige gebied te bereiken. Vernietig alle zombies die je tegenkomt en verzamel munitie en auto sleutels.