back to home dude

Yellow de Wesp

Yellow de Wesp

over Yellow de Wesp

Je moet alle je broertjes en zusjes die nog in cocons zitten in veiligheid brengen. Alle andere spinnen en insecten liggen echter op de loer. Breng de cocons dus snel naar het veilige mandje!