back to home dude

Causality: Aquarium

Causality: Aquarium

Causality: Aquarium omschrijving

Er zijn 5 personen bij het aquarium en het is jouw taak om ze één voor één uit te schakelen zonder dat ze dit van elkaar zien! Kun jij uitvogelen in welke volgorde je de acties uit moet voeren om het spel te voltooien?