back to home dude

De Veroveraar

De Veroveraar

De Veroveraar omschrijving

Alexander de Grote moet de veldslagen winnen. Je helpt om combinaties van 3 of meer ballen weg te schieten om zo grondstoffen te verzamelen.