back to home dude

Fishy Waters

Fishy Waters

Fishy Waters omschrijving

Je vindt het erg leuk om het water op te gaan en vissen te vangen. Nu heb je daar ook nog eens je beroep van kunnen maken! Dobber met je bootje op het water en gooi je hengel uit zodra je een vis ziet. Probeer alle vissen te vangen, want dit betekent een hogere omzet.