back to home dude

Marble Blast

Marble Blast

Marble Blast omschrijving

Marble Blast is een uitdagend spelletje waarin je binnen een bepaald aantal keer klikken alle knikkers moet opblazen. Kies de juiste knikker uit om te laten exploderen. Er vliegen een aantal brokstukken door het veld. Als de brokstukken een andere knikker raken, explodeert deze ook. Probeer een prachtige kettingreactie in gang te zetten.