back to home dude

Fruit Pop

Fruit Pop

Fruit Pop omschrijving

Speel het fruit weg om de verschillende opdrachten voor elk level te volbrengen. Verbind drie of meer gelijke stukken fruit. Extra grote combo’s leveren handige fruit bommen op!