back to home dude

Reken Pacman

Reken Pacman

Reken Pacman omschrijving

Speel pacman door steeds de delers van het opgegeven getal op te eten en de monsters te ontwijken. Als het opgegeven getal bijvoorbeeld 12 is, dan mag je alleen de getallen 1,2,3,4 en 6 opeten. Je kunt 12 tenslotte delen door die getallen.